clubohionet

+1 888 123 4567

อาการของไข้เลือดออกเป็นอย่างไร

รู้เรื่องโรคพร้อมวิธีป้องกันไปกับบทความสุขภาพ ไข้เลือดออกเกิดมาจากการติดเชื้อไวรัสเด็งกีซึ่งถือเป็นไวรัสชนิดหนึ่งที่มียุงลายเป็นพาหะนำโรค กล่าวคือยุงลายจะกัดคนที่เป็นโรคไข้เลือดออกแล้วจึงไปกัดคนที่อยู่ใกล้เคียงก็จะกลายเป็นการแพร่เชื้อให้กับคนอื่นๆ ต่อไป ไข้เลือดออก บางคนอาจเดินเข้าโรงพยาบาลเพื่อไปนอนรักษาเพียงไม่กี่วันก็สามารถกลับบ้านได้ แต่บางคนอาจมีอาการที่หนักจนถึงขั้นต้องเข้าห้องไอซียู ให้เลือดและให้น้ำเกลือ ซึ่งหากร่างกายอ่อนแอจนไม่สามารถต้านทานหรือเข้าสู่ภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด อาจทำให้เสียชีวิตภายในเวลาไม่กี่วันได้ สามารถติตคามบทความโรคไข้เลือดออกเพิ่มเติมได้ที่นี่